Seminář: Rating finančních institucí, 9.-10. April 2019, Vídeň

Seminář se věnuje ratingovým  metodikám agentur Standard & Poor’s, Fitch a Moody’s.

Právě probíhá registrace!

Mezinárodní ratingové agentury posuzují úvěruschopnost bank podle svých vlastních metodik a kritérií. V důsledku toho dochází k tomu, že na základě stejného souboru informací mohou jednotlivé ratingové agentury dospět k podstatně rozdílným výsledkům.

Kvůli velkému množství faktorů vstupujících do hodnocení ratingu a komplexním, vzájemně provázaným souvislostem mezi ratingy různých subjektů a jejich sektorů, je velice obtížné si udržet přehled o ratingových rozhodnutích a takřka nemožné je předvídat.

Cílem tohoto semináře je provést účastníky kapitálového trhu metodikami jednotlivých mezinárodních ratingových agentur. V průběhu semináře se účastníci seznámí s relevantními faktory a porozumí tomu, jak jsou vzájemně propojené a jak se navzájem ovlivňují.

Tento seminář zahrnuje i ratingy různých odvětví, jako je například rating států nebo vztahy mezi ratingovým hodnocením bank a orgánů samosprávy.

Tento seminář vysvětlí , jak obecně ratingové agentury fungují a z čeho vyplývají jejich ratingová rozhodnutí. Účastníky provede jednotlivými metodikami ratingu bank na případových studiích, které zdůrazní relevantní faktory ovlivňující rating.

 

PDF ke stažení: Materiály k semináři Rating finančních institucí

Datum: 9.-10. April 2019

Čas: 09:00 až 17:00

Místo: Zařízení pro konference a semináře ARS, Vídeň

About the Author:

Leave A Comment

*