Seminarium na temat ratingu instytucji finansowych. Wiedeń, 4 April 2019 r.

Seminarium obejmuje metody oceny stosowane przez Standard & Poor’s, Fitch oraz Moody’s:

Rejestracja jest już rozpoczęta!

Międzynarodowe agencje oceniają zdolność kredytową banków zgodnie z własnymi metodami i kryteriami. W związku z tym, biorąc pod uwagę ten sam zestaw danych, wyniki tych ocen różnią się znacznie, w zależności od agencji. Duża liczba czynników wpływających na rating i bardzo złożone powiązania pomiędzy ocenami różnych podmiotów oraz sektorów w jakich działają, sprawiają, że bardzo trudno jest śledzić decyzje ratingowe, a prawie niemożliwe jest ich przewidywanie.

Celem seminarium jest zaprezentowanie uczestnikom rynku kapitałowego metodologii ratingu stosowanych przez różne agencje międzynarodowe. Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi czynnikami ratingu, ich wzajemnymi powiązaniami oraz sposobami w jaki wpływają na siebie nawzajem. Pod uwagę brana jest również ocena różnych sektorów, na przykład ratingu państwa lub relacji między ocenami banku oraz władzy regionalnej.

Seminarium wyjaśnia, jak działają i podejmują decyzje agencje ratingowe, przedstawiając uczestnikom różne metodologie ratingu banków, za pomocą analizy przypadków podkreślających istotne czynniki ratingu.

PDF do pobrania: Seminarium na temat ratingu instytucji finansowych

Data: 4 April, 2019

Godzina: 9:00 do 17:00.

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Seminaryjne ARS w Wiedniu

About the Author:

Leave A Comment

*