Seminář: Metodika mezinárodního ratingu bank, 2. – 3. December 2019, Praha

Dvoudenní seminář, který se velmi podrobně zabývá postupy hodnocení finančních institucí agenturami Standard & Poor’s, Fitch a Moody’s.

Právě probíhá registrace!

Klíčová témata:

  • Detailně probereme tři nejpoužívanější metodologie pro ratingové hodnocení bank.
  • Ukážeme Vám, jak ratingové agentury uplatňují své metodologie.
  • Nahlédneme do posuzování rizik bankovních systémů států (Banking Industry Country Risk Assessment).
  • Probereme provázanost i odlišnosti mezi třemi nejpoužívanějšími metodikami.
  • Pomůžeme Vám zorientovat se v souvislostech mezi kritérii pro hodnocení bank a dalších subjektů, jako jsou státy a místní samosprávy.

Tento velmi podrobný dvoudenní seminář v Praze vysvětluje, jak ratingové agentury fungují a z čeho vyplývají jejich ratingová rozhodnutí. Účastníkům ukáže různé metodiky ratingu bank na případových studiích, které zdůrazní relevantní faktory ovlivňující rating. Na semináři budou probrány klíčové rozdíly mezi třemi hlavními agenturami a jejich metodikami.

 

PDF ke stažení: Dvoudenní seminář v Praze o ratingu bank

Datum: 2. – 3. December 2019

Místo: NH Hotel, Praha

About the Author:

Leave A Comment

*