Seminarium na temat ratingu instytucji finansowych. Wiedeń, 4 April 2019 r.

Seminarium obejmuje metody oceny stosowane przez Standard & Poor’s, Fitch oraz Moody’s: Rejestracja jest już rozpoczęta! Międzynarodowe agencje oceniają zdolność kredytową banków zgodnie z własnymi metodami i kryteriami. W związku z tym, biorąc pod uwagę ten sam zestaw danych, wyniki tych ocen różnią się znacznie, w zależności od agencji. Duża liczba czynników wpływających na rating i bardzo złożone powiązania

By |grudzień 7th, 2018|0 Comments

Międzynarodowe seminarium na temat metodologii ratingu banków. Praga, 2-3 December 2019 r.

Dwudniowe seminarium obejmuje szczegółowe metodologie nadawanych ratingów, stosowane przez Standard & Poor’s, Fitch oraz Moody’s dla instytucji finansowych: Rejestracja jest już rozpoczęta! Główne zagadnienia / odpowiedzi na pytania: Jakie są trzy zestawy metodologii ratingu banków? Jak agencje ratingowe stosują swoje własne metodologie? Rozumienie krajowej oceny ryzyka branży bankowej. Jak są połączone ze sobą poszczególne czynniki ratingu i jaka jest

By |grudzień 3rd, 2018|0 Comments