Home-1

Dowiedz się więcej na temat poprawy

Twojego ratingu kredytowego.

KONTAKT

Rating Advisory wspiera uczestników rynków kapitałowych

Aktualności

Seminarium na temat ratingu instytucji finansowych. Wiedeń, 4 April 2019 r.

Seminarium obejmuje metody oceny stosowane przez Standard & Poor’s, Fitch oraz Moody’s: Rejestracja jest już rozpoczęta! Międzynarodowe agencje oceniają zdolność kredytową banków zgodnie z własnymi metodami i kryteriami. W związku z tym, biorąc pod uwagę ten sam zestaw danych, wyniki tych ocen różnią się znacznie, w zależności od agencji. Duża liczba czynników wpływających na rating i bardzo złożone powiązania pomiędzy ocenami różnych podmiotów oraz sektorów w jakich działają, sprawiają, że bardzo trudno jest śledzić decyzje ratingowe, a prawie niemożliwe

By |grudzień 7th, 2018|0 Comments

Wiedza specjalistyczna

Wspieramy uczestników rynków kapitałowych w ich relacjach z agencjami ratingowymi i pomagamy im w optymalizacji ich ratingów kredytowych. Wspieramy również inwestorów instytucjonalnych w zrozumieniu różnych metodologii ratingowych, które często prowadzą do różnych ratingów. Wspieramy również krajowe organy nadzorcze, a także organy regulujące agencje ratingowe, aby skuteczniej realizowały swoje zadania, sprawdzając czy te agencje stosują się do nałożonych na nie wymogów korzystania z określonego zestawu narzędzi analitycznych.

„Nie istnieje nic oprócz atomów i pustej przestrzeni; wszystko inne jest opinią”

Demokryt, starożytny filozof grecki

Produkty i usługi

Obsługujemy emitentów, inwestorów instytucjonalnych i organy regulujące przepisy finansowe zapewniając wszystkim określone rozwiązania. Poniżej znajduje się oferta naszych produktów. Z chęcią dostosujemy każdy produkt do Państwa potrzeb.

Rating Advisory pomaga zrozumieć świat agencji ratingowych. Wspieramy Państwa przez cały proces oceny kredytowej. Bez względu na to czy po raz pierwszy mają Państwo kontakt z agencją ratingową czy może są Państwo powracającym klientem, zaprezentujemy zarys różnych podejść agencji ratingowych i pomożemy w wyborze tej, która jest najlepsza właśnie dla Państwa.
Czy zostali Państwo poddani ocenie kredytowej? Możemy sprawdzić, czy jest ona sprawiedliwa. W oparciu o nasze międzynarodowe doświadczenie, jesteśmy w stanie porównać Państwa czynniki ratingowe z ratingami innych jednostek z grupy porównawczej. Jeśli stwierdzimy, że jest możliwość poprawienia ratingu, chętnie pomożemy podjąć właściwe kroki. Na życzenie, możemy podjąć się również nawiązania komunikacji z agencjami ratingowymi, w celu uzyskania dla Państwa pożądanego ratingu kredytowego.
Państwa zdolność kredytowa jest niedoszacowana przez agencję ratingową? Rating Advisory pomaga egzekwować Państwa prawa. Nakreślamy daleko idące możliwości, począwszy od prostego odwołania do agencji ratingowej, poprzez oficjalną skargę do ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), aż do działań prawnych skierowanych przeciwko agencji.
Struktura i zastosowane kryteria są zróżnicowane pośród agencji ratingowych. Rating Advisory pomaga śledzić te procesy. Opisujemy różne czynniki ratingu i wyjaśniamy, jak są ze sobą powiązane. Ponadto, na życzenie, wyjaśniamy różnice lub w stosownych przypadkach podobieństwa pomiędzy międzynarodowymi agencjami ratingowyi przy użyciu przykładowych, rzeczywistych studiów przypadku. Możemy przygotować kompilację prawdopodobnych konsekwencji bieżących wydarzeń dla Państwa ratingu, jak również opis współdziałania Państwa ratingu z ratingami innych podmiotów, takich jak banki, lokalne władze i państwa.
Rating Advisory przygotowuje symulowane ratingi dla określonych banków lub władz regionalnych. Ich wynikiem są doskonałe wskazówki na temat zdolności kredytowej wyliczonej zgodnie z metodologią wybranej agencji ratingowej. Aby sprostać długoterminowym oczekiwaniom, pomagamy w wyborze właściwej agencji ratingowej i w zastosowaniu odpowiednich kryteriów.
Rating Advisory przygotowuje szacunkowe ratingi symulowane dla banków oraz władz regionalnych. Wynik jest zazwyczaj podawany w zakresie trzech punktów skali ratingowej. Te szacunki są szybsze w przygotowaniu i mniej kosztowne w zakupie. Aby sprostać długoterminowym oczekiwaniom, pomagamy w wyborze właściwej agencji ratingowej i w zastosowaniu odpowiednich kryteriów.
Rating Advisory jest zaangażowany w opracowywanie od podstaw narzędzi ratingowych, jak również okresowe optymalizowanie zgodne z aktualizowanymi metodologiami. Narzędzia do oceny zdolności kredytowej oparte na IT stają się bardzo często przestarzałe i ich podstawowe założenia nie są aktualizowane na bieżąco. To nieuchronnie prowadzi do niewłaściwych oczekiwań i nieprawidłowych rezultatów. Równocześnie struktura oceny leżąca u podstawy procesu, czyli logika współczynników klasyfikacji, musi być regularnie aktualizowana w celu odzwierciedlenia najnowocześniejszych informacji.
Rating Advisory prowadzi analizę, które z narzędzi ratingowych oraz struktury punktacji ma najlepsze zastosowanie dla Państwa celów i pomaga opracować nowe narzędzie ratingu lub zaadoptować obecnie stosowane. Pozwala to śledzić potencjalne straty banku, które mogłyby wyniknąć ze złej oceny zdolności kredytowej klientów i pomaga w ukształtowaniu właściwej opinii o ich zdolności kredytowej.
Rating Advisory przygotowuje raporty skoncentrowane na względnej sile i słabościach podmiotu, w odniesieniu do grupy porównawczej. W tym celu włączamy do analizy zarówno podmioty, które posiadają rating jak i te, które go nie posiadają stosując te same kryteria międzynarodowe i standardy.
Organy nadzoru agencji ratingowych spełniają bardzo ważne i złożone zadania. Obejmują one dopilnowanie przestrzegania przez agencje ratingowe stosowania się do specjalistycznych norm i międzynarodowych wytycznych. Rating Advisory wspiera władze krajowe, jak również międzynarodowe organy nadzorujące agencje ratingowe w przeglądzie wytycznych/zasad oraz przedstawia szczegółowe raporty wyników.
KONTAKT

O Nas

Ron Slomovits założył Rating Advisory po dwunastu latach zdobywania doświadczenia zawodowego w branży finansowej i konsultingowej. Wspiera on uczestników rynków kapitałowych w sprawach ratingu kredytowego, specjalizując się w ocenach władz regionalnych, a także banków. Firma oferuje szeroką gamę produktów, które mają jeden wspólny mianownik: pogłębienie wiedzy uczestników rynku w zakresie ratingów kredytowych, co stawia ich w pozycji uprzywilejowanej podczas procesu oceny zdolności kredytowej podmiotów międzynarodowych.
Podstawy tej wiedzy, mgr Slomovits zdobył pracując w departamencie krajowych/międzynarodowych finansów publicznych międzynarodowej agencji Standard & Poor’s. Zajmował się ratingiem krajowym i gminnym, jak również podmiotami związanymi z rządami w Austrii i Niemczech, ściśle współpracował z zespołem instytucji finansowych nad ratingiem bankowym.
Na tym stanowisku przewodził corocznym naradom z osobistym udziałem wysoko postawionych przedstawicieli rządowych w celu analizy zdolności kredytowej krajów i gmin. Mgr Slomovits zajmował się również ratingiem kraju i banku w celu oceny i określenia ilościowego współzależności między jednostkami.
Przed dołączeniem do Standard and Poor’s, Ron Slomovits pracował jako analityk kredytowy w banku austriackim, gdzie przez wiele lat zdobywał doświadczenie zawodowe w dziedzinie analizy bankowość europejskiej / testowania w warunkach skrajnych oraz przygotowywał decyzje inwestycyjne analizując stabilność finansową 57 poważnych banków na całym świecie.
Ron Slomovits posiada tytuł magistra ekonomii i biznesu Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Avada Admin

Kontakt

Twój problem jest naszym problemem!