Międzynarodowe seminarium na temat metodologii ratingu banków. Praga, 2-3 December 2019 r.

Dwudniowe seminarium obejmuje szczegółowe metodologie nadawanych ratingów, stosowane przez Standard & Poor’s, Fitch oraz Moody’s dla instytucji finansowych:

Rejestracja jest już rozpoczęta!

Główne zagadnienia / odpowiedzi na pytania:

  • Jakie są trzy zestawy metodologii ratingu banków?
  • Jak agencje ratingowe stosują swoje własne metodologie?
  • Rozumienie krajowej oceny ryzyka branży bankowej.
  • Jak są połączone ze sobą poszczególne czynniki ratingu i jaka jest różnica pomiędzy trzema zestawami metodologii?
  • Rozumienie współzależności kryteriów ratingu banku i ratingu innych podmiotów (krajów, ratingi finansów publicznych)

Bardzo szczegółowe, dwudniowe seminarium w Pradze wyjaśnia, jak funkcjonują i podejmują decyzje agencje ratingowe, przedstawiając uczestnikom różne metodologie ratingu banków, za pomocą analizy przypadków podkreślających istotne czynniki ratingu. Następnie na seminarium zostaną przedstawione główne różnice pomiędzy trzema najważniejszymi agencjami ratingowymi oraz stosowanymi przez nie metodologiami.

 

PDF do pobrania: Dwudniowe seminarium w Pradze na temat ratingu banków

Data: 2-3 December, 2019

Miejsce: NH Hotel, Praga

About the Author:

Leave A Comment

*